Önöknek kínált szolgáltatásunk

Szerződéses feladatunk körén belül bármely, az Önök kérésének megfelelő résztémával foglalkozni, abban a szakmai standardoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az Önök érdekeit érvényesítő megoldást megtalálni alapvető kötelességünk. A munka teljesítését csak a minden szempontból megfelelő, magas színvonalon elkészített, korrekt jelentés közös elfogadása jelentheti, az előírt határidőn belül.

Munkánk az általunk kért információk időbeni, valóságos és pontos, kielégítő megadásán alapul. Ugyanakkor nekünk is mindenkor kötelességünk, hogy jelezzük, ha olyan kérdéssel találkozunk, amely a teljesítést akadályozza, vagy eltérő eredményhez vezet annak érdekében, hogy problémáit időben fel tudjuk oldani.

A könyvvizsgálati munka jellege miatt jogosultak vagyunk megkapni minden olyan információt, amelyre munkánkhoz szükség van, míg az Önök jogosultsága ez alapján a munka eredményének, jelentésünknek, annak teljességi szabály szerinti figyelembevételével való hasznosítása.

Munkakapcsolatainkat meghatározó elveink:

  • teljes körűség a vizsgált adatokban
  • realitás a kapott adatok tartalmában
  • függetlenség a könyvvizsgálói véleményalkotásban
  • felelősség a keletkezett eredményekért
  • diszkréció az üzleti titokban
  • bizalom a kölcsönös érdekek alapján

Kapcsolatunk felelősségi rendjében minket terhel, ha a helyesen biztosított információkból helytelenül levont következtetés károkozást eredményez, melynek viselésére kötelezően előírt biztosításunk szolgál fedezetül, a könyvvizsgálói szakmai standardok szerint. Szerződésmeghiúsulás esetén a felmerült ráfordítások rendezése a mérvadó.

Letöltés