Tevékenységünk

Könyvvizsgálat, Pénzügyi- és Vezetési Tanácsadás

Szolgáltatásaink
Folyamatos könyvvizsgálat*Eseti könyvvizsgálat
Vagyonértékelés*Befektetési tanácsadás
Általános üzletvitel*Könyvvezetési felügyelet
Adótanácsadás*Vezetési tanácsadás
Oktatás*Nemzetközi beszámoló auditálás

Munkavégzésünk alapja

A kapcsolattartás állandósága, szolgáltatásaink teljes körűsége, felelősségünk vállalása, ügyfélközpontú feladatmegoldás.

Munkánkat segítő partnereink

A Magyar Szakértői Holding Kft. 2002-ben csatlakozott a Magyar szakértői társasághoz. A Társaság célja, hogy integrálja a gazdasági életet ismerő, eltérő tudású és nagy tapasztalatú szakembereket. A tartalmi integráció lényege a közösen megalkotott szakmai normák egységes képviselete, munkavégzések során partnerség kialakítása, igény szerint közös arculat biztosítása. A Magyar Szakértői Holding Kft. által nyújtott szolgáltatáscsomag így különböző területek szakértői munkáinak eredményeit konvertálja egy komplex szolgáltatáscsoporttá. Együttműködő partnereink:

  • Közgazdászok, üzemgazdászok
  • Okleveles könyvvizsgálók
  • Tőzsdei szakértők
  • Befektetési tanácsadók
  • Rendszerszervezők
  • Adótanácsadók
  • Vezetési tanácsadók

Hitvallásunk

Minőség - Megbízhatóság - Problémamegoldás - Eredményközpontúság

Múltunk és jelenünk

A Magyar Szakértői Holding Kft. Matukovics Gábor főtulajdonos által alapított szakértői társaság. A tulajdonosok nemzetközi tanácsadó társaságoknál (KPMG Hungária Kft., PricewaterhouseCoopers Kft.) szereztek kis-, közép és nagyvállalkozói könyvvizsgálói gyakorlatot. A magyar szabályok mellett, széleskörű nemzetközi tapasztalatokkal, nemzetközi számviteli ismeretekkel rendelkeznek ipari - kereskedelmi - szolgáltatói és hitelintézeti területen egyaránt.

A Magyar Szakértői Holding Kft. 1997-ben alakult gazdasági társaság. Célunknak tekintjük, hogy a magyar körülményekhez és sajátosságokhoz észszerűen, hatékonyan illeszkedő, széleskörű könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtsunk az európai számviteli követelmények és a globalizáció elvárásai szerint. Cégünk feladata, hogy megbízóink, a velünk kapcsolatot tartók olyan teljes körű, magas szakmai színvonalra épülő, komplex szolgáltatásokat vehessenek igénybe, amely mindenkor megbízhatóan, korrekten ad valós és hű képet gazdálkodásuk állásáról, ellátja a vezetést a döntéshozatalhoz szükséges információkkal.

Munkánk a Magyar Szakértői Társaság® által kialakított és folyamatosan karbantartott munkamódszertanon és együttműködési renden alapul, amely kedvező ráfordítási viszonyok mellett garanciával és felelősséggel biztosítja a jogszabályi, tulajdonosi, menedzsmenttel kapcsolatos érdekeknek való megfelelést. Az alkalmazott módszertan a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által kiadott módszertani füzetek anyagait integrálja, és egységesített szerkezetben, ügyfélbarát módon adaptálja a mindennapos gyakorlatban. A módszertant a Kamara beminősítette és ajánlásával látta el).

Jelentősebb szolgáltatásaink

Auditálás, könyvvizsgálói státusz biztosítása
Folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátása. Számviteli, gazdasági környezetvizsgálat, ügyvitelszervezési háttér értékelése. Könyvviteli rendszer-minősítés. Mérleg- és eredménykimutatások készítése, hitelesítése. A gazdasági beszámolóról szakértői vélemény adása. Adóelszámolások felülvizsgálata, minősítése. Céghitelesítés, eredményauditálás. A vállalkozás pénzügyi, vagyoni, nyereségpozícióinak értékelése. Igazoló záradékok megadása a tulajdonosok, a közvélemény, a pénzügyi hatóságok felé. Támogató felügyelet a törvényesség biztosítására. A tulajdonosi érdekek, a törvényességi előírások betartásának elősegítése.

Vagyonértékelés
A vagyonértékelési munka szervezése, vezetése. Szakértőkkel készített műszaki értékelés auditálása. Nettó eszközállomány értékelése és vagyonmérlegének elkészítése, hitelesítése. Üzletértékelés, prognózis tőkeértékének meghatározása. Számítások készítése, véleményalkotás a "market fair value" (valós piaci érték) értékre. Cégbemutató kiadvány összeállítása, befektetési tanulmány elkészítése. A cég egyes részlegeinek, az elképzelt új tulajdonosi koncepciónak megfelelő részértékek meghatározása. Apportlista elkészítése, hitelesítése. Átalakulási vagyonmérleg auditálása, hitelesítése. Tőkerészek értékesítésének könyvvizsgálata.

Befektetési tanácsadás
Befektetési koncepció elkészítése. Stratégia tárgyalásokon közreműködés, potenciális befektetőkkel való tenderek bonyolítása. Kibocsátási tájékoztató készítése. Tanácsadás, érdemi támogatás új cégek szervezésében, felvásárlásokban és eladásokban, átalakulásokban. Pénzügyi vizsgálat, átvilágítás felvásárlások előkészítésében, végrehajtásában, eredményeik értékelésében. Cégalapítás, átalakulás könyvvizsgálói felügyelete, szakértése. Kockázatelemzés, veszteség- problémafeltárás és megoldás. Zárómérlegek, átalakulási- és felszámolást megelőző állapotú mérlegek, nyitómérlegek készítése, hitelesítése. Cégbeindítás, új cégek gazdasági megszervezése. Közreműködés csődeljárásban, felszámolásban.

Könyvvezetési felügyelet, adótanácsadás
A számviteli politika kidolgozása. Számviteli és belső elszámolórendszerek kialakítása, folyamatos működtetése. Információs és dokumentációs rendek naprakész állapotban tartása, szabályosságának biztosítása. Analitikagyűjtők, főkönyvi- és folyószámlakönyvelés felügyelete. Adóelszámolás, adó- és hitelkapcsolatok felülvizsgálata. Zárlati, leltározási munkák végzése, értékelése. Tájékoztatási és tanácsadási kapcsolatrendszer működtetése, gazdálkodási támogató felügyelet érvényesítése. Képviselet adóeljárásban. Adóátvilágítás.

Általános üzletvitel, vezetési tanácsadás
Auditáláshoz, könyvvezetéshez kapcsolódó betanítások végzése. Számítógépes gazdasági programok bevezetése, adaptálása, bérlete. Tanácsadás és gazdasági szakértés jogok-kötelezettségek vállalásában, érvényesítésében. Válságmenedzselés, hatékonyságfokozó eljárások alkalmazása. Ügyeleti rendszerben, 24 órán belüli kapcsolatfelvétel megbízóink, a velünk kapcsolatot tartók gazdasági- könyvvizsgálati- adótanácsadási kérdéseinek megválaszolásában, problémái feloldásában.

Nemzetközi számvitel
IAS, US-GAAP szerinti beszámolók felülvizsgálata hitelesítése. Anya-leány ellenőrzési funkcióinak magyarországi végrehajtása, segítő közreműködés. Kapcsolattartás a belső ellenőrzéssel és egyéb ellenőrző szervekkel Közös munkaszervezés az összehangolt és egységes adatszolgáltatás érdekében. Nemzetközi könyvvizsgálati audit-riportok áttekintése, ha kell kapcsolódó anyagok hitelesítése.

Szakmai oktatás
Sajátos részterületeken (kiemelten: sajátos számviteli esetek, készletelszámolások, elő- és utókalkuláció, IAS alkalmazás, US-GAAP) konzultációk, oktatás biztosítása. Elkészített oktatási anyagok, rendszeres szakmai összefoglalók folyamatos rendelkezésre bocsátása. Pénzügyi és számviteli szervezetfejlesztő tréningek biztosítása.

Munkavégzésünk szakértőink személyes elkötelezettségén, szoros együttműködésén alapul, eredményesen ötvözve a különböző szakismeretek, tapasztalatok eredményét.

Vezetés bemutatása

Matukovics Gábor, ügyvezető

Született 1974-ben, tőzsdei szakvizsgázott bejegyzett könyvvizsgáló és adószakértő. A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számvitel Karán megszerzett diplomája mellett elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemet és az ELTE Jogtudományi Karán jogi szakokleveles képesítést szerzett.

Munkáját Magyarország egyik legnagyobb könyvelő cégénél a Memolux Kft.-nél kezdte. Könyvelői gyakorlata után a KPMG Hungária Kft.. vizsgálatvezetőjeként szerzett nagyvállalati tapasztalatokat, miközben a nemzetközi számviteli szabályozás lényegi eltéréseit tanulmányozta. Az Audit Service Kft.. könyvvizsgáló munkatársaként gyakorlatot szerzett kis- és közepes vállalkozások könyvvizsgálatában, vezetési tanácsadási szerepkörben. Többször vett részt könyvelési és controlling rendszerek megszervezésében, kiépítésében. Termelő és szolgáltató cég tanácsadásaiban megbízható partner.

Elemző munkájánál a vállalkozás életében zajló lényeges folyamatok megismerése és megismertetése kiemelt szerepet játszik. Munkája során nagy hangsúlyt fektet az elméleti összefüggésekre. Folyamatos szakmai munkáját a Budapesti Gazdasági Főiskolán ellátott oktatói feladati alapozzák meg. Számos könyvként megjelent és újságokban közölt publikációja ismert szakmai körökben. Munkáját számítástechnikai jártassága is segíti.

Átláthatósági jelentés letöltés: [ itt ]